Dobrodošli u patronizaciju i služiti vam potpuno.

Квадратна цева

Опис производа Остале препоруке
To je termin za kvadratne cijevi i pravokulne cijevi, to je čelične cijevi sa jednakom i neobičnom dužinom strane.Uvukla se u striptiz čelik nakon terapije.Uglavnom, čeličak je raspakovan, laskan, zakrpljen, i napravljen da bi stvorio okružnu cijev, onda se okružna cijev okružena u kvadratnu cijev i onda presjeèena do potrebne dužine.